Informatieplicht tegenover vrijwilligers van VTTEMSE (wet 3/9/2006)