Logo van Volley Team Temse VOLLEY TEAM TEMSE CLUBINFO START2VOLLEY
ALLERLEI


AANGIFTE SPORTONGEVAL    
Een sportongeval gehad bij onze club?

Zoals elke club zijn ook wij verplicht om al onze leden te verzekeren tegen een sportongeval. Hiervoor zijn wij aangesloten bij ETHIAS (polisnummer 45.285.014) via Volley Oost-Vlaanderen en Volley Vlaanderen.

Het allerbelangrijkse dat je moet doen bij een sportongeval is dit doorgeven aan uw train(st)er of een verantwoordelijke van de club die aanwezig is. Zij zullen u de nodige uitleg geven van wat je allemaal moet doen. Nog belangrijk is dat je onmiddellijk een dokter raadpleegt, neem zeker het medisch attest mee (attest C).

Heb je pas nadien last van het ongeval? Wanneer het sportongeval nog niet te lang geleden is, kan je dit nog steeds aangeven. Breng ook hier onmiddellijk jouw train(st)er en/of een verantwoordelijke binnen de club op de hoogte.


Hoe kan ik mijn sportongeval aangeven?

 • Via het aangifteformulier van ETHIAS, dit kan je dowloaden of je kan dit document ook verkrijgen in de sporthal. In de cafetaria aan de toog is er een map waar 'GUDO' op staat, hierin zitten altijd formulieren om in te vullen. Na het document te hebben vervolledigd kan je dit zelf opsturen naar onderstaand adres.

  Ethias Sportongevallen-volleybal
  Dienst 2173
  Prins-Bisschopssingel 73
  3500 Hasselt

  Dit adres dient u dan ook te gebruiken voor verdere briefwisseling in verband met uw sportongeval.

 • Het formulier en het medisch attest mag je ook inscannen en mailen naar gudo.vanlandeghem@gmail.com. Hij zal de aangifte dan elektronisch verwerken via het EXTRANET van ETHIAS. Na ingave van de gegevens van het aangifteformulier zal je van Gudo een mail ontvangen met de gegevens over het ongeval (o.a. het dossiernum er). Indien dit niet lukt, geef het formulier zo snel mogelijk af in de sporthal aan de train(st)er of een verantwoordelijke van de club. Zij/hij zal ervoor zorgen dat dit document bij onze secretaris komt.

 • Een laatste mogelijkheid van aangifte, is dat je onmiddellijk contact opneemt met Gudo via 03/889 57 31, 0496/47 40 72 of via gudo.vanlandeghem@gmail.com. Hij zal dan samen met jou de aangifte elektronisch verwerken via het EXTRANET van ETHIAS. Na ingave van de gegevens van het aangifteformulier zal je van Gudo een mail ontvangen met de gegevens over het ongeval (o.a. het dossiernummer).

Let op! Vergeet zeker het medisch attest niet in te scannen en door te mailen of mee te (ver)sturen, zonder medisch attest zal de verzekering de aangifte van het sportongeval NIET AANVAARDEN.


FAQ in verband met een sportongeval.

 • De verzekering kom tussen voor lichamelijke schade die gebeurd zijn naar aanleiding van een PLOTSE gebeurtenis en/of tijdens activiteiten in clubverband (dus ook bijvoorbeeld bij een event van de club).
 • Lichamelijke schade opgelopen bij verplaatsing van thuis naar de training of de wedstrijd kan je ook aangeven als sportongeval.
 • Nadat de dokter vind dat je genezen bent, is het verplicht om een 'attest van genezing' (geschreven door de dokter) op te sturen naar de verzekering.
 • Om een overzicht te bekomen van de kosten van jouw ongeval, stap je best eerst naar het ziekenfonds. Het ziekenfonds kan je een attest of overzicht bezorgen van alle kosten verbonden met jouw ongeval. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitbetalingen door uw hospitalisatieverzekering./
                 
      SPORTHAL       NUTIGE LINKS       SITEMAP
      Sporthal 'Het Gelaag' (S10)         Home
      Volley Vlaanderen       Clubinfo
      Thuiswedstrijden & Trainingen       Volley Oost-Vlaanderen       Senioren
      Sparrenlaan 25       Volleyscores       Jeugd
      9140 Steendorp       Sportdienst Temse       Sponsors
      03 827 87 48     Trooper VTT       Events
                Start2volley
     VOLLEY TEAM TEMSE - 2020